BIP - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku

Stronę odwiedzono: 433364 razy

Cele i zadania

Głównym celem działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku jest ochrona zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku realizuje swoje zadania w szczególności przez:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 • badania kontrolne zakażeń zwierząt;
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i w paszach;
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 • przeprowadzanie kontroli wymogów wzajemnej zgodności;
 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
 • sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych;
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu;
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w paszach;
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji , o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 • przyjmowanie oraz przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach w ramach systemu RASFF.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-03-17 --- 2015-03-17 09:56:05
(Admin)
2015-03-17 10:43:17
(Admin)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2015-03-17 10:43:18 --- zmiana danych wpisu
2015-03-17 09:56:05 --- dodanie nowego wpisu
UA-145939440-1