Szanowni Państwo.

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu.

Zgodnie z art. 13.1. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001r.) poszukiwana przez Państwa informacja będąca w posiadaniu urzędu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Jak korzystać z BIP?

Na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku umieszczone są:

 • logo BIP,
 • moduł wyszukujący,
 • instrukcja korzystania,
 • adres redakcji strony podmiotowej BIP,
 • imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej osoby redagującej stronę BIP,
 • menu przedmiotowe.

Moduł wyszukujący służy do szybkiego wyszukiwania informacji publicznych znajdujących się na stronie podmiotowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku poprzez wpisanie w okienku hasła bądź wyrazu znajdującego się w szukanej informacji publicznej np.: po wpisaniu hasła "regulamin organizacyjny" wyświetli się wpis zawierający załącznik z regulaminem organizacyjnym w postaci pliku pdf.

Menu przedmiotowe zawiera informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2014, poz.782), a w szczególności:

 • status prawny podmiotu,
 • organizację podmiotu,
 • przedmiot działalności i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące w nim funkcje i kompetencje,
 • strukturę własnościową podmiotu,
 • majątek, którym dysponuje,
 • zasady funkcjonowania podmiotu (tryb działania, sposób stanowienia aktów,sposób przyjmowania i załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach, naborze kandydatów na wolne stanowiska),
 • dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
 • treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
 • majątku publicznym.

Menu przedmiotowe (znajdujące się po lewej stronie) strony podmiotowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku zawiera kategorie ułożone tematycznie. Każda kategoria zawiera wpisy i załączniki, w których umieszczane są określone informacje publiczne oraz dane osoby, która je wytworzyła i udostępniła. Informacje publiczne zawarte są w postaci wpisów lub załączników w formacie pdf lub word, które można wydrukować.

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku

ul.ks.kard.Wyszyńskiego 15

42-100 Kłobuck

 


 


© 2014 PIW Kłobuck